~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Μονής Λειμώνος Κύπρου

Κοσμόπολις
Φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος από το 1834 εώς το 1930

Πλειάδα - Ελληνικά Περιοδικά 19ου αιώνα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης “Ανέμη”

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ)

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πέργαμος»
Περιλαμβάνει: Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, το Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή του ΕΚΠΑ, τη Θεατρική Συλλογή και τη Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης K.A.Ψάχου. Έως το τέλος του 2008 η Πέργαμος θα φιλοξενεί συνολικά 12 ψηφιακές συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

H ηλεκτρονική έκδοση του Σπουδαστηρίου Nέου Eλληνισμού
Περιλαμβάνει ευρύ πολιτισμικό υλικό στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Ανθολόγιο κειμένων από την Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Ανθολόγιο Αναγνώσεων (σε μορφή αρχείων mp3), Ανθολόγιο Μαρτυριών και Ανθολόγιο Παιδικής Παράδοσης, ένα Χρονολόγιο (1801-1981), Έργα Αναφοράς και χρήσιμες διαδικτυακές Συνδέσεις. Επίσης η έκδοση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιογραφικά στοιχεία και εργογραφίες των Κ.Π. Καβάφη, Κ.Θ. Δημαρά και Γ.Π. Σαββίδη, και πληροφορίες για την εταιρεία μας και τις δραστηριότητές της.

Ψηφιοθήκη της Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
[Ιδρυματικό Καταθετήριο (IKEE), Άρθρα, Συνέδρια, Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων, Αρχειακές Συλλογές ΑΠΘ, Συλλογή Ν. Πολίτη, Συλλογή Χατζημιχαήλ, Συλλογή Φλώρου, Συλλογή Μάντακα, Πρακτικά Συνεδριάσεων Πρυτανείας ΑΠΘ, Θεατρικά Προγράμματα, Θεατρικές Κριτικές, Χειρόγραφα, Συλλογή Φυλλαδίων, Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000), Συλλογή Καλλιγά, Συλλογή Τριανταφυλλίδη, Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Συλλογή Τρικόγλου, Αρχαιολογικά γεγονότα στον Ελ. Τύπο (1832-1932), Συλλογή Μακεδονία, Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές, Πτυχιακές Εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές, Μεταπτυχιακές Διατριβές, Άρθρα, Άρθρα Εφημερίδων, Φωτογραφικό Αρχείο Τέχνης (18ος-20ος αι.), Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’]

Παγκόσμιο δίκτυο προσώπων και οργάνων που ενδιαφέρονται σε διάφορους τομείς της εφαρμοσμένης ηθικής

Μηχανή αναζήτησης Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Αναζητηση