~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)

1. ΠΥΛΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Directory of Open Access Journals

2. ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ, ΠΡΩΙΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Biblica

Biblical Theology Bulletin

IOUDAIOS Review
Book reviews on ancient Judaism.

Journal for the Study of Rhetorical Criticism of the New Testament

Journal of Hebrew Scriptures

Review of Biblical Literature
Book reviews relating to the Bible and its context.

3. ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Archaeology Magazine

Bryn Mawr Classical Review 
Book reviews relating to ancient Greece and Rome.

Didaskalia
Journal on the ancient theatre

Electronic Journal of Mithraic Studies

Near Eastern Archaeology

Revue internationale des droits de l'antiquité
Journal dealing with various aspects of law in ancient Greece and Rome

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
Bulletin of Papyrology and Epigraphy

 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

History of Religions

Journal of Religion and Society

Αναζητηση