~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Διάφορα

Προσωπική Ιστοσελίδα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (Πρωτότυπο και Μετάφραση)

Ανθολογία του Ελληνόφωνου Ίντερνετ

Slavonic Texts Index

Wiki του Μουσείου Μπενάκη

Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  

Τράπεζες Επιστημονικών Δεδομένων

Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη - Μηχανή αναζήτησης

Πρόγραμμα του Γαλλικού Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας
Γενική Διεύθυνση για την Ανώτατη Εκπαίδευση, υποομάδα για τις Βιβλιοθήκες και εξασφάλιση, τεκμηρίωση, επεξεργασία, ψηφιοποίηση και διάδοση επιστημονικών πληροφοριών.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ)
Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Αναζητηση