~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 13 Ιανουάριος - Μάρτιος 1985

Σύναξη, Οι  χριστιανοί  μέσα  στον  κόσμο, tx,13  (1985)  σελ. 106

  Ποικίλα  σύγχρονα  θέματα  θίγονται  στο  τεύχος  αυτό  της  ΣΥΝΑΞΗΣ. Ο π. Νέλλας  στο  δοκίμιό του  «Οι  χριστιανοί  μέσα  στον  κόσμο», ελετάζει  τη  δημιουργία, την  ιστορία, την  Εκκλησία  και  τους  πιστούς  από  τη  σκοπιά  της  βιβλικής  αποκάλυψης  και  με  βάση  κυρίως  τη  θεολογία  του  Αγ. Μαξίμου  του  Ομολογητή, ο οποίος  βλέπει  τον  κόσμο  να υψώνεται  μέσω  της  άσκησης  των  Μυστηρίων  της  προσευχής  και  του  αγιασμού  σε  εκκλησία.

   Η  θεολογία  στο  σημαντικό  αυτό  κείμενο  του  Νέλλα   πληρούται  στη  Θ. Λειτουργία, με  την  προετοιμασία  της  οποίας  οι  πιστοί  διαφυλάττουν  τη  σωστή  κατεύθυνση  του  κόσμου, που  ο  Θεός  τους  εμπιστεύτηκε  και  μέσα  στη  Θ. Λειτουργία  τον  αναπτύσσουν  μέχρι  το  άπειρο.

   Ο  Σ. Γουνελάς  ανιχνεύει  τη  σχέση  Ορθοδοξίας  και  σύγχρονου  πολιτισμού  στο  δοκίμιο  του  «Αφηρημένη  Ζωή». Όταν  η  ψυχή  χάσει  το  δεσμό  της  με  τη  ζωή (Θεό), βρίσκεται  στην  Άβυσσο, αλλά  αυτό  δεν  το  αναγνωρίζει. Η  αναζήτηση  του  χαμένου  νοήματος  είναι  αυτή  που  θα  θέσει  τέλος  σε  αυτή  την  αφηρημένη  ζωή.

   Ο  Θ. Παπαθανασίου  στο  κείμενο  «Ο  αναχωριτισμός», αναφέρεται  στη  μεταμόρφωση  της  ερήμου  σε  τόπο  δεσποτείας  Θεού  με  βάση  την  αγιότητα  των  πολιστών  της.

   Το  τεύχος  κοσμούν  σημαντικά  αποσπάσματα  από  το  «Πανσαϊκό»  από  το  βιβλίο  του  Δ. Μποσινάκη  «Ο  μονόδρομος»  και  αρκετά  ποιήματα  του  Ρ. Μ. Ρίκλε.

   Στα  «Προβλήματα»  θα  βρούμε  το  σημαντικό  κείμενο  «Το  φώς  ως  Ιμάτιον»  του  Στ. Ράμφου, όπου  γίνεται  μελέτη  των  προβλημάτων  που  απορρέουν  από την  χρήση  της  γλώσσας, στον  γραπτό  και  τον  προφορικό  λόγο  της  σύγχρονης  ελληνικής  γλωσσας.

   Στο  τεύχος  αυτό, δημοσιεύεται  ακόμη  το  πρώτο  μερους  του  δοκιμίου  του  Ι. Παναγόπουλου  με  αντικείμενο  τη  συμβολής  της  Πατερικής  Τριαδολογίας  στην  κατανόηση  του  ανθρώπινου  Προσώπου: «Οντολογία  ή  Θεολογία  του  Προσώπου». Ακολουθούν  «Ο  διάλογος  με  τους  αναγνώστες» και  το «Βιβλίο», ενώ  η  Μαρίνα  Σκλήρη  στις  «Σελίδες  διδαχής»  συνεχίζει  το  κείμενό  της  για  τη  «Συμβολή  στη  διδακτική  της  Βυζαντινής  Εικόνας  στο  Λύκειο». 

          

 

      

Αναζητηση