~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 17 Ιανουάριος - Μάρτιος 1986

Σύναξη, Πίστη και Επιστήμη: Κριτική διερεύνηση, τχ.17 (1986) σελ.105

Υπάρχει αντίθεση πραγματική ανάμεσα στην πίστη και την επιστήμη ή μια ιδεολογική αντίληψη, τόσο για την πίστη όσο και για την επιστήμη την φέρνει στην επιφάνεια.

 Ο Κ. Τζανάκης, φυσικός, στο κείμενό του «Το σημερινό αδιέξοδο των θετικών επιστημών» διερευνώντας τις μεθόδους και τη λειτουργικότητα της σύγχρονης επιστήμης, περιγράφει τα αδιέξοδα, κυρίως στο χώρο της φυσικής και δίνει μερικά πρώτα στοιχεία για την έξοδο από αυτά.

 Ο Κ. Ζουράρις σχολιάζοντας το κείμενο ανώνυμου μοναχού επιχειρεί να προσδιορίσει τα όρια της επιστημονικής και τις αρνητικές επιπτώσεις όταν τα όρια αυτά υπερβαίνονται παρά φύσιν. Το κείμενο του μοναχού τιτλοφορείται «Ο ορθός λόγος της αταπείνωτης σάρκας», ενώ του Ζουράρι η απομαγνητοφωνημένη  συνέντευξη φέρει τον τίτλο «Δέον οιδέναι κατά τον ορθόν λόγον».

 Ο Μ. Μπέγζος στο δοκίμιο «Μεταξύ απολογητικής και αποκαλυπτικής» αναζητά τρόπους για ένα διάλογο θεολογίας και σύγχρονης επιστήμης, βρίσκοντας αντιστοιχίες μεταξύ κβαντικής θεωρίας και ορθόδοξης θεολογίας.

Το κείμενο έχει και πλούσιο ιστορικό υλικό το οποίο αναφέρεται στην αδυναμία της ορθόδοξης θεολογίας να μετάσχει ενεργά στη γέννηση του μοντέρνου πολιτισμού, λόγω των μεταφυσικών της προϋποθέσεων που είναι διαφορετικές αν όχι αντίθετες από εκείνες του δυτικοευρωπαϊκού Χριστιανισμού.

Ο PhilippeSherrardυπογράφει το κείμενο «Η σύγχρονη φυσική: «ένα μεγαλύτερο κλουβί»».στο οποίο ασκεί κριτική στην απολυτοποίηση των παλαιότερων επιστημονικών κριτηρίων. Στη στήλη «Προβλήματα» δημοσιεύεται το δοκίμιο «Μετάφραση της Αγίας Γραφής και Ορθοδοξία» στο οποίο θέτει τους όρους αξιολόγησης μιας μετάφρασης της Γραφής την οποία αντιμετωπίζει ως αμιγώς λειτουργικό κείμενο.

 Ο αρχιμ. Ευγένιος Πολίτης υπό τον τίτλο «Ένας ηλικιωμένος έφηβος» παρουσιάζει τον Κ. Καφάτο με αφορμή την κοίμησή του.

 Ο Μάρκελλος Πιράρ στη συνέχεια επιχειρεί μια προσέγγιση στην αγιορείτικη ψαλτική παράδοση με το άρθρο του «Έτσι ψάλλανε οι παππούδες».

 Το τεύχος ολοκληρώνεται με το «Διάλογο με τους αναγνώστες» και τη στήλη για το «Βιβλίο» ενώ οι «Σελίδες Διδαχής» παρέχουν πλούσιο υλικό για τη διδασκαλία των θαυμάτων.  

Αναζητηση