~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 35 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1990

Σύναξη, Μοναχισμός, τχ. 35 ( 1990), σσ.113

            Το 35ο τεύχος του περιοδικού Σύναξη είναι αφιερωμένο στο μοναχισμό.Τα κείμενα τόσο του αφιερώματος όσο και της ενότητας Ορθόδοξος Κόσμος θίγουν ζητήματα που σχετίζονται με διάφορες πλευρές του μοναχικού βίου.

            Το πρώτο κείμενο είναι μια μελέτη του Π. Ευδοκίμωφ που ασχολείται με κάποιες βασικές παραμέτρους του μοναχισμού. Πέρα από μια ιστορική παρουσίαση των καταβολών του μοναχισμού ο συγγραφέας εξετάζει και ζητήματα όπως η έννοια της συνέργειας Θεού και ανθρώπου στο μοναστικό βίο, η μοναστική κλίση και ο ασκητικός κανόνας του μοναχού σε σχέση με τον ασκητικό κανόνα κάθε μοναχού.

            Το δεύτερο κείμενο είναι του Αρχιμ. Α. Ρωμαίου στο οποίο πραγματοποιεί μια αναλυτική περιγραφή των δεδομένων χαρακτηριστικών του μοναχισμού στην χώρα μας. Ο συγγραφέας καταπιάνεται με όλες τις πτυχές και λειτουργίες του ελληνικού μοναχισμού. Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Γ. Φίλια και είναι μια μελέτη ιστορική για την θέση της κοινής λατρείας στα πρώτα μοναστικά κοινόβια στην ιστορία του Χριστιανισμού. Αναλύεται το πρώτο μοναστικό λειτουργικό τυπικό καθώς και άλλες διαστάσεις της λειτουργικής ζωής στα μοναστικά κοινόβια.

            Το τέταρτο κείμενο κατά σειρά του αφιερώματος είναι μία μελέτη του Κ. Καμαριάρη για πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζει την πρώτη αρχή της ζωής της Εκκλησίας και του Μοναχισμού και πως ο ίδιος παρεμβαίνει και διαμορφώνει τα ρεύματα εκείνα του 4ου αιώνα που κατά τον συγγραφέα εκβάλλουν μέχρι τις μέρες μας. Η ερμηνεία της θεολογίας του Χρυσοστόμου πραγματοποιείται μέσα από τα δίπολα εξουσία του κόσμου και κατά Χριστόν φιλοσοφία, η εκκλησία του δήμου των Χριστιανών και η πολιτεία, κρίση του κόσμου και κρίση της Εκκλησίας, ζωή του μοναχού και ζωή του πιστού μέσα στον κόσμο.

             Το τελευταίο κείμενο του αφιερώματος είναι μια μελέτη του A. Guillaumontγια τον ρόλο και την θέση της νοερής προσευχής στους μοναχούς της Αιγύπτου. Μέσα από την μελέτη των πρωτοχριστιανικών πηγών ο συγγραφέας εξετάζει εξονυχιστικά τις διάφορες μορφές της νοερής προσευχής και της πρακτικής που αυτή συνεπάγοταν για την ζωή των πρώτων μοναχών της Αιγύπτού.

            Κείμενα μικρά για τον μοναχισμό υπάρχουν και στην ενότητα Ορθόδοξος Κόσμος του τεύχους. Τέτοια κείμενα είναι ένα μικρό κείμενο της ElizabethBehr-Sigel για μια μοναχή που έζησε στην Γαλλία τον αιώνα μας, την Μαρία Σκομπτσώφ στο οποίο περιγράφεται συνοπτικά ο βίος της και ένα μικρό κείμενο του Αρχιμ. Ηλία για την ζωή του μοναχού Θεόκτιστου, του ερημίτη της Πάτμου όπως τον ονομάζει. Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται με ποιήματα Π. Λιαλιάτση.

            Το τέυχος αυτό ολοκληρώνεται με τις μόνιμες στήλες του περιοδικού Διάλογος με τους Αναγνώστες και Το Βιβλίο και την ενότητα Προβλήματα που φιλοξενεί ένα κείμενο του AlainJusterτο οποίο αναφέρεται στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, στις προεκτάσεις του ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις χωρίς να παραλείπεται και μια ιστορική αναδρομή στην διαδρομή του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέσα στους αιώνες.

Αναζητηση