~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 38 Απρίλιος - Ιούνιος 1991

Σύναξη, Για την θεολογία στην Ελλάδα σήμερα Β΄, τχ. 38 (1991),  σσ.114

            Το 38ο τεύχος του περιοδικού Σύναξη περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στη θεολογική σκέψη της σημερινής Ελλάδας. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει έξι μελέτες εκ των οποίων οι δύο είναι το δεύτερο μέρος από μελέτες του προηγούμενου τεύχους.

            Η πρώτη μελέτη που δημοσιεύεται είναι του Η. Βουλγαράκη. Ο συγγραφέας αποπειράται να προσεγγίσει την θεολογία μέσα από την περιγραφή της  ιστορικής της ευθύνης. Η ευθύνη αυτή συνίσταται στο γεγονός που συνθέτουν δύο παράγοντες. Η πραγματικότητα του κόσμου  είναι ο ένας παράγοντας και η δυσλειτουργία στην άρθρωση του λόγου της Εκκλησίας προς το πλήρωμα της και προς τον ίδιο τον κόσμο ο άλλος παράγοντας.

            Το δεύτερο κείμενο είναι μια μελέτη του π. Ι. Χρυσαυγή και έχει ως θέμα την διαλεκτική αυθεντίας και υπακοής, θεσμού και χαρίσματος στην εκκλησιαστική ζωή. Ο συγγραφέας προσπαθεί να εντάξει την θεώρηση της αυθεντίας και της υπακοής μέσα στο γενικό πλαίσιο ολόκληρης της ζώσας και προφητικής παράδοσης του λαού του Θεού και με αυτόν τον τρόπο να υπερβεί την αυστηρή διάκριση που καμιά φορά υπάρχει ανάμεσα στα θεσμικά και τα πνευματικά, τα εξωτερικά και τα εσωτερικότερα.

            Στην συνέχεια δημοσιεύεται το δεύτερο μέρος των δύο μελετών από το προηγούμενο τεύχος. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης του π. Φ. Φάρου γίνεται λόγος για την αλληλοϋπονόμευση αντί για αλληλοσυμπλήρωση που υπάρχει μεταξύ της εκκλησιαστικής ζωής και της θεολογίας. Ο συγγραφέας είναι ιδιαίτερα επικριτικός για την ακαδημαϊκή θεολογία και την αναπηρία αυτής ,κατά την γνώμη του, να μιλήσει ουσιαστικά στο σημερινό άνθρωπο. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης του ο Σ. Γιαγκάζογλου συνεχίζει την παρουσίαση της διδασκαλίας του αγίου Γρηγορίου Παλαμά για τις άκτιστες ενέργειες. Ο συγγραφέας αναλύει την έννοια του χριστολογικού ενεργητισμού και την έννοια του τριαδικού ενεργητισμού ενώ ολοκληρώνει την μελέτη του με την διατύπωση κάποιων συμπερασμάτων.

            Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Π. Βασιλειάδη. Ο συγγραφέας ανιχνεύει την προοπτική της ελλαδικής θεολογίας μέσα από διάφορες προσπάθειες που έλαβαν χώρα στο ελληνικό θεολογικό τοπίο όπως η έκδοση του περιοδικού Σύναξη, η ίδρυση του θεολογικού Συνδέσμου, η νέα μετάφραση της Κ. Διαθήκης στην νεοελληνική γλώσσα. Παράλληλα παρουσιάζεται και η περιοχή των Ορθόδοξων Βιβλικών Σπουδών και η συνεισφορά αυτών των σπουδών στην νεοελληνική θεολογία σήμερα.

            Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με μία συνέντευξη και μία συζήτηση. Την συνέντευξη την δίνει ο Ν. Γ. Πεντζίκης στον Σ. Γουνελά σχετικά με το τι είναι η θεολογία κατά αυτόν και πως μπορούμε να μιλήσουμε και να εκφραστούμε για αυτήν. Στην δημοσιευμένη συζήτηση που ακολουθεί λαμβάνουν μέρος οι: π. Μ. Καρδαμάκης, π. Κ. Παπαδόπουλος, Δ. Μαυρόπουλος, Α. Μοράτος, Α. Καριώτογλου, Σ. Γουνελάς. Θέμα της συζήτησης είναι οι θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα σήμερα, τα προβλήματα τους, οι δυνατότητες επίλυσης τους, οι προτάσεις για το μέλλον.

            Στην ενότητα Επίκαιρο Σχόλιο δημοσιεύεται ένα μικρό κείμενο του π. Β. Θερμού ενώ στο τεύχος υπάρχουν και ποιήματα Κ. Κολυμβά. Τέλος το τεύχος περιλαμβάνει και τις μόνιμες στήλες του Διάλογος με τους Αναγνώστες και Το Βιβλίο.

Αναζητηση