~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 41 Ιανουάριος - Μάρτιος 1992

Σύναξη, Ελληνική κοινωνία, τχ. 41 (1992), σσ. 132.

            Στο 41ο τεύχος της Σύναξης  περιέχεται ένα σώμα κειμένων με θέματα σχετικά με διάφορες πλευρές της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Τα κείμενα που απαρτίζουν αυτό το αφιέρωμα προσφέρουν, το καθένα ξεχωριστά, προβληματισμούς και ερωτήματα για το νεοελληνικό κοινωνικό γίγνεσθαι.

            Στο κείμενο με το οποίο ανοίγει το αφιέρωμα ο Χ. Μαλεβίτσης παραθέτει κάποιες σκέψεις σχετικά με την ψυχική νοοτροπία των Ελλήνων και με ζητήματα ιστορικής και συλλογικής αυτοσυνειδησίας αυτών.

            Στο μελέτημα που ακολουθεί ο Σ. Κουτρούλης ασχολείται με την γέννηση της νεοελληνικής ιδεολογίας κατά τον πρώτο αιώνα ζωής του νεοελληνικού κράτους. Διερευνά τις σχέσεις διαφωτισμού και κοινοτισμού, κλασικισμού και βυζαντινισμού μεταξύ άλλων στα έργα του Κοραή, του Ζαμπέλιου και των διανοούμενων των αρχών του αιώνα Γιαννόπουλου και Δραγούμη.

            Στα επόμενα δύο κείμενα αντικείμενο τους αποτελεί η κατάσταση της σύγχρονης νεοελληνικής κοινωνίας. Ο Η. Φιλιππίδης εστιάζει στα διάφορα επίπεδα της κρίσης που χαρακτηρίζει την κοινωνία και διακινδυνεύει κάποιες υποθέσεις για το άμεσο μέλλον. Ο Κ. Γανωτής στο δικό του κείμενο περιγράφει τα αδιέξοδα του τρόπου ζωής στον σύγχρονο αστικό πολιτισμό και προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο ζωής μέσα σε μια αγροτική κοινότητα ως επιτακτικό αίτημα των καιρών.

            Το μελέτημα του Ν. Μακρή αναφέρεται στις δυνατότητες του Ελληνισμού να προσφέρει απαντήσεις στα προβλήματα του αστικού πολιτισμού. Για αυτόν τον λόγο ο συγγραφέας αναλύει τον σύγχρονο Ελληνισμό σε σχέση με τις πηγές του, τον αρχαίο Ελληνισμό και τον βυζαντινό Ελληνισμό.

            Στο κείμενο του Θ. Λίποβατς αναπτύσσεται η έννοια της σέκτας όχι ως μία πραγματικότητα ξεκομμένη πολιτισμικά και ψυχολογικά αλλά ως ένα σύμπτωμα που μας αφορά όλους. Ο συγγραφέας πέρα από την θρησκειολογική και την κοινωνιολογική ανάλυση της σέκτας προσφέρει και μια θεώρηση της σέκτας ψυχαναλυτική με βάση την ψυχαναλυτική θεωρία του Λακάν.

            Ο Α. Καριώτογλου στη μελέτη του αποπειράται να περιγράψει την θεσμική διάρθρωση της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος και τα βασικά χαρακτηριστικά του Έλληνα εκπαιδευτικού. Αναλύει την δημόσια, την ιδιωτική, την τεχνική εκπαίδευση και την παραπαιδεία. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με μια συνέντευξη του Μ. Δραγούμη με θέμα τον ρόλο της μουσικής στην σημερινή ελληνική κοινωνία και με ένα μικρό σχόλιο του Χ. Βακαλόπουλου για την διαφήμιση, την οποία ερμηνεύει ως δικτατορία της μορφής και καταστροφή κάθε νοήματος.

            Το τεύχος συμπληρώνεται με μια πλειάδα κειμένων με διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν τρία κείμενα αφιερωμένα στη ζωή του Γέροντα Πορφυρίου. Στην ενότητα Επίκαιρο σχόλιο υπάρχουν κείμενα του Σ. Πορτελάνου για την θέση της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο, κείμενα του Δ. Γκαλημανά και του Θ. Κοτταδάκη και τέλος ποιήματα της Κ. Χιωτέλλη και του DeniseLevertov.

Το τεύχος ολοκληρώνεται με τις μόνιμες στήλες του περιοδικού Διάλογος με τους αναγνώστες και Το βιβλίο.

Αναζητηση