~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 46 Απρίλιος - Ιούνιος 1993

Σύναξη, Για την πορεία της Εκκλησίας και τις νέες Θρησκείες, τ.χ 46 (1993), σσ. 111.

            Το 46ο τεύχος τoυ περιοδικού Σύναξη εστιάζει στις συνθήκες που διαμορφώνονται για την πορεία της Εκκλησίας μέσα σε έναν κόσμο που έχουμε την εμφάνιση νέων θρησκειών. Τέσσερα κείμενα περιλαμβάνονται σε αυτήν την κεντρική θεματική του τεύχους ενώ υπάρχουν και άλλα κείμενα με διαφορετική θεματική στις μόνιμες στήλες του περιοδικού.

            Το πρώτο μελέτημα είναι του π. Ιωάννη Μάγιεντορφ. Με βάση την διαπίστωση από την μία πλευρά της αναβίωσης  των εθνικών πολιτιστικών παραδόσεων και από την άλλη πλευρά της κρίσης που περνάει η χριστιανική παράδοση ο συγγραφέας θίγει το ζήτημα της παράδοσης. Πρώτον αποπειράται να προσδιορίσει την παράδοση με όρους παρελθόντος και μέλλοντος, δεύτερον κάνει μια αναδρομή στον δεύτερο αιώνα της χριστιανικής εποχής ανιχνεύοντας ομοιότητες με την δική μας εποχή και τρίτον κάνει μια αναφορά στην σημερινή οικουμενική κατάσταση και τις προσεγγίσεις των τριών μεγαλύτερων χριστιανικών οικογενειών απέναντι σε αυτή.

            Η μελέτη που ακολουθεί είναι του π. Β. Θέρμου και εξετάζει τις διάφορες εκφάνσεις της χριστιανικής θρησκευτικότητας στην νεοελληνική κοινωνία. Ο συγγραφέας εξετάζει τις πτυχές αγροτικής θρησκευτικής ιδεολογίας αλλά και της αστικής θρησκευτικής ιδεολογίας στην οποία αφιερώνει μεγαλύτερο μέρος της μελέτης του. Αναλύει ιδιαίτερα τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά του χώρου των θρησκευτικών οργανώσεων όσο και των εκκλησιαστικών χώρων που έχουν μία συνείδηση ριζικής αντίθεσης με τους προηγούμενους χώρους. Ο συγγραφέας καταλήγει με μια σειρά συμπερασμάτων.

            Ο Σ. Παπαλεξανδρόπουλος σε μια εμπεριστατωμένη και λεπτομερής μελέτη αναλύει το φαινόμενο που ονομάζουμε εμφάνιση και ανάδυση των νέων θρησκειών. Ο συγγραφέας παρουσιάζει πρώτα τις νέες θρησκείες μέσα από το πρίσμα της ιστορική τους πορεία, πρίσμα που είναι αναγκαίο για να καταλάβουμε τα εννοιακά χαρακτηριστικά αυτών των νέων θρησκειών. Στη συνέχεια μελετάει την έννοια της πνευματικότητας και την μετάβαση στην έννοια του κοσμοθεϊσμού μέσα στην νέα θρησκευτική συνείδηση. Τέλος επιχειρεί μια ταξινόμηση αυτών των νέων θρησκειών με κριτήρια πιο θεμελιώδη από εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες μελέτες.

            Το αφιέρωμα τελειώνει με μία ιστορική μελέτη του Κ. Κοκκινόφτα που έχει ως θέμα της τις ενέργειες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Λεμεσό της Κύπρου στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο συγγραφέας προσφεύγει σε διάφορες πηγές για να καταδείξει το επιχείρημα του ότι η πολιτική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ήταν η υποδούλωση της Ανατολής και η πολιτική εκμετάλλευση αυτής.

            Στην μόνιμη στήλη του περιοδικού Ορθόδοξος κόσμος δημοσιεύεται ένα κείμενο της Β. Γουνελά, ποιήματα του Αρχιμ. Φιλοθέου Γαρίτση και Π. Υφαντή, ένα επίκαιρο σχόλιο της συντακτικής επιτροπής της Σύναξης. Ακόμη το τεύχος συμπληρώνεται από τις μόνιμες στήλες Διάλογος με τους Αναγνώστες και Το Βιβλίο ενώ υπάρχουν και κάποιες σελίδες καταγραφής των βιβλίων που έλαβε η Σύναξη.

            Τέλος το τεύχος ολοκληρώνεται με την επαναφορά της στήλης Σελίδες Διδαχής όπου ο Αρχιμ. Νεκτάριος δημοσιεύει μία συζήτηση με έναν σύγχρονο στάρετς της Ρουμανίας, τον γέροντα Κλεόπα.

Αναζητηση