~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 47 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1993

Σύναξη, Εξουσία ή Διακονία, τχ. 47 (1993), σσ. 119.

            Το 47ο τεύχος τoυ περιοδικού Σύναξη περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στον τρόπο που σχετίζονται οι έννοιες εξουσία και διακονία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, της Παιδείας, της Πολιτικής και της Ιστορίας.

            Το πρώτο κείμενο είναι μια συνέντευξη του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας Ιερωνύμου. Ο Μητροπολίτης δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την επισκοπική εξουσία, την θέση των αρχών της αντιπροσώπευσης και της δημοκρατίας στο σώμα της Εκκλησίας, το νόημα της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης και των κανόνων δικαίου, την έννοια της Συνοδικότητας και τον τρόπο που λειτουργεί αυτή στη ζωή της Εκκλησίας.

            Το κείμενο που ακολουθεί είναι του π. Φ. Φάρου. Ο συγγραφέας παραθέτει κάποιες σκέψεις σχετικά με το εξουσιαστικό φαινόμενο και τις νοοτροπίες κατίσχυσης και επιβολής μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Απέναντι σε αυτά θέτει το νόημα του εκκλησιαστικού αντιεξουσιαστικού ήθους ως έκφραση βίωσης της Εκκλησίας και όχι ως μια ιδεολογία ενός οργανισμού.

            Το επόμενο κείμενο είναι του Κ. Ζουράρι ο οποίος και διαλέγεται στη μελέτη του με το κείμενο του Π. Νέλλα «Ορθοδοξία και πολιτική». Το θέμα της εξουσίας είναι το θέμα που απασχολεί τον συγγραφέα διακρίνοντας δύο στάσεις. Την στάση παραίτησης από την θέληση για εξουσιασμό πάνω στους άλλους και την στάση της πολιτικής ορθοπραξίας οπού θέτονται όρια στην εξουσία και στην κατάχρηση αυτής.

            Ο Δ. Μόσχος στο μελέτημα ασχολείται με το ζήτημα των σχέσεων της Εκκλησίας με το κράτος την εποχή του Βυζαντίου, εστιάζοντας στις σχέσεις εκκλησιαστικής και της πολιτικής εξουσίας. Ο συγγραφέας απαντάει στο ερώτημα εάν το Βυζάντιο ήταν ένα πραγματικό Χριστιανικό κράτος ή μια μακραίωνη περίοδο εκκοσμικεύσεως της Εκκλησίας και υποταγής στον Καίσαρα, δείχνοντας ότι τα πράγματα ήταν ποιο σύνθετα από αυτήν την διλημματική θέση του ερωτήματος.

            Τελευταίο κείμενο του αφιερώματος είναι μια μελέτη του Α. Κοσμόπουλου για το φαινόμενο της εξουσίας στον χώρο  της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής σχέσης μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας πορίσματα της κοινωνικής ψυχολογίας αναλύει το φαινόμενο διακρίνοντας είδη της καθηγητικής εξουσίας, τις αντιδράσεις των μαθητών σε αυτή ενώ προβαίνει και σε μια τυπολογία της ηγεσίας μέσα σε μια ομάδα όπως είναι η ομάδα μαθητών που ονομάζουμε τάξη.

            Στην μόνιμη στήλη του περιοδικού Ορθόδοξος κόσμος δημοσιεύονται κείμενα με διάφορα θέματα. Το κείμενο του Γ. Τσερεβελάκη αναφέρεται στο κοινωνικό φαινόμενο των καταλήψεων, το κείμενο του Λ. Καμπερίδη στις αναμνήσεις του συγγραφέα από την διαμονή του στη λίμνη Labelle του Καναδά, ένα κείμενο του π. Σ. Κοφινά που σχετίζεται με το αφιέρωμα του προηγούμενου τεύχους στις νέες θρησκείες, ένα επίκαιρο σχόλιο του Αρχιμ. Αγαθαγγέλου Χαραμαντίδη, ποιήματα του Γ. Σπανού. Το τεύχος συμπληρώνουν οι μόνιμες στήλες του Διάλογος με τους Αναγνώστες και Το βιβλίο.

            Το περιοδικό τελειώνει με την στήλη Σελίδες Διδαχής όπου ο Γ. Φίλιας επιμελείται μια ενότητα με κείμενα εισαγωγής στη θεία Λειτουργία. Στην ίδια στήλη περιέχεται και ένα κείμενο του Α. Νίκα όπου παρουσιάζεται κριτικά το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των θρησκευτικών στο δημοτικό.

Αναζητηση