~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 55 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1995

Σύναξη, Αφιέρωμα στην Πολιτική, τχ. 55 (1995), σσ. 140.

            Το 55ο τεύχος του περιοδικού Σύναξη περιέχει ένα εκτενές και πολύπλευρο αφιέρωμα στην Πολιτική και στο ερώτημα της σχέσης του χριστιανικού βίου με την πολιτική δράση, ατομική και συλλογική.

            Το αφιέρωμα αρχινάει με ένα μικρό ανθολόγιο κειμένων που σχετίζονται με την εξεταζόμενη θεματική. Τα κείμενα είναι του Ζ. Λορεντζάτου, του Ν. Μπερντιαεφ και του Σ. Μπεκατώρου. Η πρώτη μελέτη είναι του Γ. Τσερεβελάκη. Θέμα της είναι η σχέση της Εκκλησίας με την Πολιτική θέτοντας το ερώτημα εξαρχής: εάν νομιμοποιούμαστε να μιλάμε για σχέση της Ορθοδοξίας με την Πολιτική, αν υπάρχουν σημεία επαφής ανάμεσα τους και αν ναι από πού προκύπτουν;

            Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Σ. Γουνελά. Ο συγγραφέας διατυπώνει σκέψεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις για την κρίση της πολιτικής σήμερα χρησιμοποιώντας τον φιλοσοφικό και ποιητικό στοχασμό. Αμέσως μετά υπάρχει το κείμενο του Θ. Ζιάκα που αναφέρεται σχεδόν στο ίδιο ζήτημα δηλαδή στην έννοια της κρίσης της πολιτικής που αυτός την ονομάζει πολιτική απορία. Ο συγγραφέας θεωρεί ως ουσία αυτής της απορίας την πλήρη αποσύνθεση της νεοελληνικής ταυτότητας και θέτει το ερώτημα για το ποια μορφή πολιτικής πρακτικής θα ανοίξει το δρόμο στη ζητούμενη ανανοηματοδότηση της πολιτικής.

            Στο μελέτημα του ο Β. Ξυδιάς παρουσιάζει την διελκυνστίδα μεταξύ της ατομικής ελευθερίας και της πολιτικής κοινότητας στην οποία βρίσκεται η πολιτική πράξη. Ο συγγραφέας παραθέτει τα επιχειρήματα του κοινοτιστικού ρεύματος σκέψης στον ελληνικό και διεθνή χώρο αλλά και τα επιχειρήματα των φιλελευθέρων με τους οποίους αντιπαρατίθενται οι προηγούμενοι.

            Το επόμενο κείμενο είναι μια συνέντευξη του πολιτικού Σ. Παπαθεμελή ο οποίος ερωτάται για την εμπειρία του ως ενεργός πολιτικός και ως μέλος της Εκκλησίας. Το θέμα της σχέση πίστης και της άσκησης πολιτικής εξουσίας είναι στο επίκεντρο των ερωτημάτων.

            Ακολουθούν δύο μελέτες θεολογικού περιεχομένου. Στην πρώτη ο Σ. Αγουρίδης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται η πολιτική διάσταση της ιουδαϊκής πνευματικότητας. Ο συγγραφέας εστιάζει στον λόγο και την πράξη των προφητών της Π. Διαθήκης δείχνοντας πως το κίνημα των Προφητών έγινε εκφραστής μιας άλλης νέας πολιτικής σε σχέση με την πολιτική των βασιλιάδων και του Ιερατείου του Ισραήλ. Στη δεύτερη μελέτη ο Δ. Μόσχος ασχολείται και αυτός με το φαινόμενο που ονομάζουμε κρίση της πολιτικής. Ως μια πιθανή διέξοδο σε αυτήν την κρίση ο συγγραφέας επισημαίνει και παρουσιάζει συνοπτικά την έννοια της πολιτικής δράσης που θα συνοδεύεται από το ασκητικό ήθος. Αυτό το ήθος αποτελείται από το προφητικό-κριτικό στοιχείο, από την θετική αποτίμηση της ιστορικής δράσης, από τον σεβασμό της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

            Η μελέτη του Κ. Χριστοδούλου θίγει το ζήτημα των θεσμικών σχέσεων της Εκκλησίας και του ελληνικού Κράτους καταφεύγοντας σε μια περισσότερο νομική και κανονιστική ανάγνωση του ζητήματος και λιγότερο σε ιστορικές αναφορές και αναλύσεις. Στην μελέτη που ακολουθεί ο Π. Γιατζάκης ασχολείται με την θεωρία της αλλοτρίωσης, των κύριων φιλοσοφικών της εκπροσώπων και των καίριων θεωρητικών και πρακτικών της ενδιαφερόντων στην προοπτική μιας απόπειρας να απαντηθεί το ερώτημα για την πολιτική και φιλοσοφική σημασία της θεωρίας της αλλοτρίωσης στην σημερινή Ελλάδα.

            Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με μια σειρά μικρών κειμένων, ποιημάτων και μιας συνεντεύξεως. Τα κείμενα είναι: του Μ. Μοϊάνου που αναφέρεται στο ιστορικό ζήτημα της πολιτικής της Ανατολικής και Δυτική Χριστιανοσύνης στα Βαλκάνια κατά τον 9ο αιώνα, του Γ. Καστρινάκη για την έννοια το περιεχόμενο και την αξία της πολιτικής σήμερα, του Π. Νικολόπουλου που περιγράφει την πραγματικότητα της πολιτικής παρέμβασης των Χριστιανών σήμερα, του Σ. Παπασταματέλου για την υπεράσπιση των πολιτικών ενάντια στην απόρριψη τους, ένα κείμενο που είναι η παρουσίαση και η δημοσίευση ενός μέρους της αλληλογραφίας μεταξύ του Κόντογλου και του Καρούζου. Η συνέντευξη που δημοσιεύεται στο τέλος του αφιερώματος είναι του ευρωβουλευτή Α. Αλαβάνου.

            Το τεύχος ολοκληρώνεται με την δημοσίευση του δεύτερου μέρους της μελέτης Ταμβάκη για την οντολογία του προσώπου στην Ορθόδοξη θεολογία και τις μόνιμες στήλες του περιοδικού Διάλογος με τους Αναγνώστες και Το Βιβλίο.

Αναζητηση