~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 57 Ιανουάριος - Μάρτιος 1996

Σύναξη, Διάλογος των Εκκλησιών Α΄, τχ. 57 (1996), σσ. 128.

            Το 57ο τεύχος του περιοδικού Σύναξη ασχολείται στο κύριο μέρος του με τον Διάλογο των Εκκλησιών μέσω κειμένων από πρόσωπα που συμμετέχουν σε συναντήσεις διαχριστιανικές και θεολόγους που προσεγγίζουν θεμελιώδη θεολογικά ζητήματα σε σχέση με αυτόν τον Διάλογο.

            Το πρώτο κείμενο είναι του Μητροπολίτη Σηλυβρίας Αιμιλιανού και αναφέρεται στο χωρισμό των Εκκλησιών και στην προσπάθεια Διαλόγου μεταξύ αυτών. Ο συγγραφέας περιγράφει πρώτα την ιστορική πραγματικότητα των σχέσεων και των εμπαθειών που προέκυψαν από το βαθύτατο ρήγμα στο σώμα του Χριστού και προβαίνει έπειτα σε μια ανάλυση των αφορμών του χωρισμού και των πρωτογενών αιτιών της πτωχείας του Διαλόγου που συντελέσθηκε και συντελείται.

            Επόμενο κείμενο είναι το πρώτο μέρος της μελέτης του Αρχιμ. Πλακίδα Deseilleο οποίος προσπαθεί να ανιχνεύσει με βάση την διάκριση μεταξύ της πνευματικότητας και της θεολογίας στην Δύση, κοινές αναφορές σε μια κληρονομιά των δυτικών και των ανατολικών Εκκλησιών. Επομένως εξετάζει τους Ρωμαιοκαθολικούς πνευματικούς συγγραφείς εντοπίζοντας αρκετές ομοιότητες με την διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας.

            Ακολουθεί το πρώτο μέρος του μελετήματος του Σ. Γιαγκάζογλου με θέμα την εξέλιξη της σχέσης της Χριστολογίας και της πνευματολογίας στη θεολογία της Δυτικής Εκκλησίας και στον τρόπο που αποτυπώθηκε αυτήν η σχέση στις έριδες εντός της δυτικής Εκκλησίας.

            Tο μελέτημα του π. Κ. Παπαδόπουλου αναφέρεται στην εξέλιξη του Διαλόγου της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις αντιχαλκηδόνειες Εκκλησίες και αναλύει την διαπίστωση που έχει προκύψει από αυτόν για την δογματική και θεολογική θέση των δύο διαλεγόμενων.

            Ακολουθούν μια σειρά κειμένων που αποτελούν αποφάσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τον διάλογο της Ορθόδοξης Εκκλησίας με άλλες Εκκλησίες. Το πρώτο κείμενο είναι απόφαση της έβδομης Ολομέλειας της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής και αναφέρεται στην Ουνία διατυπώνοντας κάποιες εκκλησιολογικές αρχές και κάποιους πρακτικούς κανόνες. Επίσης δημοσιεύεται κοινή δήλωση της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και των Ανατολικών Ορθόδοξων Εκκλησιών. Τέλος δημοσιεύεται υπόμνημα της κοινότητας του Αγίου Όρους για τον διάλογο Ορθοδόξων και Αντιχαλκηδονίων και η απάντηση του Μητροπολίτη Ελβετίας Δαμασκηνού.

            Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με δύο κείμενα. Το πρώτο είναι του Α.. Ταχιάου και αναφέρεται στην προσωπική εμπειρία του συγγραφέα από τις μεταπτυχιακές σπουδές που πραγματοποίησε στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Αγ. Σεργίου στο Παρίσι. Το δεύτερο κείμενο είναι του Α. Κοτταδάκη που καταθέτει και αυτός κάποιες σκέψεις για τα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών.

            Στην μόνιμη στήλη του περιοδικού Ορθόδοξος Κόσμος υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Ουαλό ποιητή  EurosBowen το οποίο επιμελείται ο π. Α. Σαλαπάτα. Το τεύχος ολοκληρώνεται με την μόνιμη στήλη του περιοδικού Το Βιβλίο.

Αναζητηση