~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 59 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1996

Σύναξη, Ανθρωπολογία, τχ. 59 (1996), σσ. 142.

            Το 59ο τεύχος του περιοδικού Σύναξη συζητά το θέμα της χριστιανικής ανθρωπολογίας σε διάλογο με τις κοινωνικές, πολιτικές, φιλοσοφικές ανθρωπολογίες. Η συζήτηση αυτή περιλαμβάνει θεολογικές μελέτες και άλλες προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα.

            Πρώτα δημοσιεύεται το κείμενο του Π. Νέλλα. Στην μελέτη του ο Νέλλας αναπτύσσει το ανθρωπολογικό περιεχόμενο της ορθόδοξης Χριστολογίας μέσα από το γεγονός της Σάρκωσης του Λόγου και του θεομητορικού δόγματος και καταλήγει με κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με αυτό που ονομάζει θεοκεντρικό ανθρωπισμό.

            Στο μελέτημα που ακολουθεί ο Ν. Νησιώτης συζητάει το ζήτημα της ταυτότητας του ανθρώπου μέσα από τις διαλεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ ελευθερίας και αναγκαιότητας, εγώ και εσύ, υποκειμένου αντικειμένου, ουσίας και μορφής. Ο συγγραφέας εξετάζει το θέμα του και φιλοσοφικά και ιστορικά ενώ καταλήγει να διατυπώσει για την έννοια της ταυτότητας ως πορεία και ως γίγνεσθαι της ταυτοποίησης.

            Στην μελέτη του ο Κ. Γρηγοριάδης εξετάζει την διδασκαλία του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου για την ανθρωπολογική διάσταση της πτώσης και της αμαρτίας που συνοψίζεται στην διαπραγμάτευση των εννοιών της αλλοτρίωσης και της θνητότητας. Παρόμοια ο Γ. Σκαλτσάς στην μελέτη του ασχολείται με την ανθρωπολογία του Αγ. Γρηγορίου Νύσσης και κυρίως με την άποψη του Αγίου για την δυναμική συγκρότηση του ανθρώπου ως γεγονός που επέρχεται εσχατολογικά πέρα δηλαδή από κάθε κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση αντικειμενικοτήτων.

            Στο μελέτημα του ο π. Ν. Λουδοβίκος ασχολείται με την ανθρωπολογία που προκύπτει από την επεξεργασία της θεολογίας της θελήσεως που συναντάμε κυρίως στο έργο του Μάξιμου του Ομολογητή. Την ανθρωπολογία αυτήν την αντιπαραθέτει στην αρχαιοελληνική ανθρωπολογία και την μονοφυσιτική ανθρωπολογία που χαρακτηρίζονται από έλλειμμα ιστορικής μέριμνας.

            Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με δύο κείμενα. Το πρώτο κείμενο είναι μια μελέτη του π . Β. Θερμού που αναφέρεται στον τρόπο που κατασκευάζεται η ψυχική ταυτότητα του υποκειμένου που έχει εγκλωβιστεί στο δίλημμα: Ορθοδοξία εναντίον αιρέσεως. Το κείμενο του Γ. Παπαγεωργίου εξετάζει το ζήτημα του εγκεφαλικού θανάτου και παρουσιάζει τα ανθρωπολογικά διλήμματα που προκύπτουν από την εξέταση του εν λόγω ζητήματος.

            Στο συγκεκριμένο τεύχος περιλαμβάνεται και ένα εκτενές αφιέρωμα στη μνήμη του Π. Νέλλα. Δημοσιεύονται δύο κείμενα για την θεολογία του Π. Νέλλα. Το ένα είναι του π. Μ. Καρδαμάκη και αναφέρεται στην έννοια της θεανθρωπίας που αναπτύσσεται στην θεολογία του Π. Νέλλα και το άλλο είναι του Ι. Πέτρου και ασχολείται με τα κείμενα του Π. Νέλλα που ασχολούνται με τα αδιέξοδα του σημερινού πολιτισμού και τις δυνατότητες που υπάρχουν για  διαφυγή από αυτά τα αδιέξοδα. Επίσης υπάρχουν στο αφιέρωμα κείμενα μνήμης διαφόρων ανθρώπων που σχετίστηκαν προσωπικά με τον Π. Νέλλα.

            Το τεύχος ολοκληρώνεται με ένα κείμενο της Μητέρας Μαριάμ με θέμα τον πόλεμο στον Λίβανο  και με την μόνιμη στήλη του περιοδικού Διάλογος με τους Αναγνώστες.

Αναζητηση