~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 73 Ιανουάριος - Μάρτιος 2000

Σύναξη, Η παγκοσμιοποίηση: τα κοινωνικά οράματα και η εκκλησιαστική συνείδηση, τχ. 73 (2000), σσ. 129.

            Το 73ο τεύχος της Σύναξης αφιερώνεται στις εξελίξεις που κατηγοριοποιούνται κάτω από τον όρο παγκοσμιοποίηση και στο αντίκτυπο που έχουν αυτές οι εξελίξεις στην εκκλησιαστική συνείδηση. Το αφιέρωμα συγκροτείται από έξι κείμενα και μία ενότητα όπου η Σύναξη θέτει ερωτήματα σε τρεις κοινωνικούς επιστήμονες.

            Πρώτο κείμενο του αφιερώματος είναι του Αρχιεπίσκοπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιου. Το κείμενο είναι ουσιαστικά η εισήγηση που εκφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος στην 8η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Χαράρε τον Δεκέμβριο του 1998. Θέμα της εισήγησης είναι η έννοια της ανάμνησης στην εκκλησιολογική της διάσταση. Ο εισηγητής αναπτύσσει αυτήν την έννοια παραθέτοντας οκτώ θέσεις στις οποίες συσχετίζει την έννοια της ανάμνησης με την έννοια της οικουμενικότητας και την έννοια της ενότητας.

            Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Π. Νικολόπουλου. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες του φαινομένου που ονομάζεται παγκοσμιοποίηση, ενώ γίνεται και προσπάθεια να εξαχθεί και ένας συγκεκριμένος ορισμός του φαινομένου. Το τελευταίο μέρος του κειμένου αναφέρεται στην θέση της εκκλησίας απέναντι στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

            Στην μελέτη που ακολουθεί ο Δ. Μόσχος κάνει μια επισκόπηση του νεοδιαφωτιστικού ιδεολογικού ρεύματος που αναπτύχθηκε στην νεοελληνική κοινωνία κατά την δεκαετία του 90. Τον συγγραφέα τον ενδιαφέρει να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου λόγου σε συνάρθρωση με το νεορθόδοξο ιδεολογικό ρεύμα, το οποίο και παρουσιάζεται ως ο κύριος αντίπαλος. Κατά συνέπεια μέσα στην μελέτη αναδεικνύεται τόσο η κριτική διάσταση του συγκεκριμένου ιδεολογικού ρεύματος όσο και τα όρια της ιδεολογικής του ανάλυσης.

            Στα δύο κείμενα που ακολουθούν θίγεται το θέμα της εργασίας. Στο πρώτο κείμενο ο Ν. Αλιμπράντης αναφέρεται στις εξελίξεις στην οργάνωση της εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις από την δεκαετία του 70 και μετά. Στο δεύτερο κείμενο που είναι συλλογικά γραμμένο από τον π. Α. Καλλιγέρη, τον Δ. Μόσχο, τον Η. Λιαμή και τον Θ. Παπαθανασίου παρουσιάζεται σε αδρές γραμμές η θέση του εκκλησιαστικού λόγου απέναντι στα ζητήματα της εργασίας και της ανεργίας. Η παρουσίαση έχει ως στόχο την ανάδειξη  θεολογικών κριτηρίων για αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα της ζωής του κάθε ανθρώπου.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με ένα κείμενο Κ . Ζορμπά σχετικά με την εξέλιξη της έννοιας του χρόνου στις σύγχρονες βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές κοινωνίες και με τις απαντήσεις του Κ. Ζουράρη, του Ν. Κοκοσαλάκη και του Θ. Παπαχρίστου σε ερωτήματα που τους έθεσε η Σύναξη σχετικά με την παγκοσμιοποίηση και την προοπτική κοινωνικών οραμάτων εντός αυτής.

Στην ενότητα  Ορθόδοξος  Κόσμος υπάρχει ένα μικρό κείμενο του Αθ. Κοτταδάκη για την αγάπη ως διάθεση κοινωνικής προσφοράς στο χώρο της Εκκλησίας και ένα μικρό κείμενο του Ν. Τριανταφυλλόπουλου, Στην ενότητα Σελίδες Διδαχής δημοσιεύεται η εισήγηση της Ε. Βουλγαράκη στην Β΄ Συνάντηση Θεολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εισήγηση αυτή διερευνάται η σχέση της θεολογίας με την μελέτη της ιστορίας και μέσα από το μάθημα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση  γίνεται κριτική σε ορισμένες θεολογικές τάσεις που κηρύσσουν την ανιστορικότητα ή που πρεσβεύουν μια ιδεολογικά προκαθορισμένη ανάγνωση της ιστορίας.

Το τεύχος ολοκληρώνεται με τις μόνιμες στήλες Διάλογος με τους Αναγνώστες, Το Βιβλίο και ένα κείμενο του Μητροπολίτη Σερβιών και Κοζάνης Διονυσίου Ψαριανού με θέμα την λειτουργική αναγέννηση.

Αναζητηση