~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σύναξη 74 Απρίλιος - Ιούνιος 2000

Σύναξη, Εν τω κόσμω σήμερα, τχ. 74 (2000), σσ. 126.

            Το 74ο  τεύχος της Σύναξης έχει ως κεντρικό θέμα την θέση των Χριστιανών στον σημερινό κόσμο. Στο θέμα αυτό αφιερώνονται πέντε μελέτες που εκκινούν από διαφορετικά ερωτήματα  αλλά συμβάλλουν στην ανίχνευση απαντήσεων που συνεισφέρουν στο κεντρικό προβληματισμό του τεύχους.

            Το τεύχος ανοίγει με ένα κείμενο του Μητροπολίτη του Όρους Λιβάνου Γεώργιο ( Χόντρ). Στο συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζονται οι πρακτικές συνέπειες του γεγονότος ότι οι μαθητές του Χριστού καλούνται να γίνουν το άλας της γης. Το μυστήριο αυτό της κλήσεως και η μη-συνειδητοποίηση του,  είναι για τον Μητροπολίτη το κεντρικό πρόβλημα των Χριστιανών σήμερα, γι’ αυτό και το κείμενο επιμένει στις πρακτικές συνέπειες που σηματοδοτεί το συγκεκριμένο μυστήριο.

            Το δεύτερο κείμενο είναι του Δ. Μπαθρέλλου και επιχειρεί μια περιγραφή και ταυτόχρονα κριτική νοοτροπιών και πρακτικών με απολλιναρίζον υπόβαθρο στον  σημερινό εκκλησιαστικό χώρο. Ο συγγραφέας εντοπίζει εφτά μορφές  του σύγχρονου απολλιναρισμού. Μέσα σε αυτές τις μορφές καταδεικνύεται η υποτίμηση του λόγου ως λογική και του λόγου ως γλώσσα και η άρνηση κάθε δυνατότητας κριτικής. Δηλαδή, συμπερασματικά η έμπρακτη άρνηση της λογικής και ελεύθερης φύσης μας.

            Το αμέσως επόμενο κείμενο είναι του π. Ευάγγελου Γκανά το οποίο διερευνά την σχέση Χριστιανισμού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η προοπτική που υιοθετεί ο συγγραφέας είναι η εξέταση των βαθύτερων ιστορικών επιδράσεων του ανατολικού και δυτικού Χριστιανισμού στη διαδικασία σχηματισμού του ευρωπαϊκού κόσμου και του «πολιτισμού» του. Στο δεύτερο μισό της μελέτης ο συγγραφέας αντιστρέφει την προοπτική και εξετάζει την επίδραση που έχει ο σημερινός παγκοσμιοποιημένος ευρωπαϊκός κόσμος στον  Χριστιανισμό.

            Ο Κ. Δεληκωνσταντής στη μελέτη που ακολουθεί αναφέρεται στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Παρουσιάζει αρκετές πτυχές της συζήτησης που διεξάγεται σήμερα στην Ευρώπη σχετικά με την ταυτότητα της. Ο ίδιος προτείνει ως βασικό όρο και σταθερά αυτής της ταυτότητας τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θεωρεί ότι ο ορθόδοξος κόσμος οφείλει να συμβάλλει και να εμπλουτίσει αυτόν τον όρο και άρα και την ταυτότητα της Ευρώπης εφόσον η αξία και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας είναι συστατικό του στοιχείο.

            Το κείμενο που κλείνει αυτήν την ενότητα του τεύχους είναι του Κ. Ζάχου. Είναι ένα μικρό αλλά πυκνό νοηματικά κείμενο, στο οποίο ο συγγραφέας διατυπώνει κάποιες σκέψεις για την οικολογική κρίση. Συνισταμένη αυτών των σκέψεων είναι ο σύγχρονος άνθρωπος και η προσέγγιση της κτίσης απ’ αυτόν.

            Ακολουθούν τρία κείμενα με διαφορετικό θέμα το καθένα. Το πρώτο είναι του Ν. Θ. Μπουγάτσου και εξετάζει την θέση των λαϊκών μέσα στην οργάνωση και στις λειτουργίες  της Εκκλησίας διαχρονικά. Το δεύτερο κείμενο είναι του Αρχιμανδρίτη Α. Κολλά και αναφέρεται στις σχέσεις Εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας με αφορμή  μια διαμάχη της επικαιρότητας. Τρίτο είναι ένα τρισέλιδο κείμενο του Γ. Μενεσίδη με θέμα τις αισθητικές προκείμενες της εκκλησιαστικής ζωγραφικής.

            Το τεύχος ολοκληρώνεται με τις μόνιμες στήλες του. Στην στήλη Ορθόδοξος κόσμος υπάρχουν τρία μικρά κειμενάκια. Στην στήλη Ζητήματα Παιδείας υπάρχει ένα μακροσκελές κείμενο του Π. Καλαϊτζίδης που συμβάλει στην συζήτηση που έχει ανοίξει για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στην εκπαίδευση. Ο συγγραφέας  αναφέρει πολλές διαφορετικές όψεις της συζήτησης και με επιχειρήματα αναπτύσσει την πρόταση του  να μεταβληθεί το μάθημα των θρησκευτικών από ομολογιακό-κατηχητικό και άρα προαιρετικό  που είναι σήμερα, σε  πολιτιστικό-ιστορικό-ερμηνευτικό μάθημα που θα μπορεί να είναι και  υποχρεωτικό. Τέλος υπάρχουν και οι στήλες Διάλογος με τους αναγνώστες και Το βιβλίο με πολλές σελίδες και οι δύο.          

             

                    

Αναζητηση